Ajankohtaista

OMAnuohooja - Nuohoojat palveluksessanne, ammattitaitoisesti ja luotettavasti

Nuohousalan Keskusliitto ry on julkaissut uuden OMAnuohooja-toimintamallin ja logon. Jatkossa asiakkaat löytävät vaivattomasti ammattitaitoiset ja luotettavat nuohousalan yrittäjät Nuohousalan Keskusliitto ry:n kotisivuilta OMAnuohooja-hakupalvelun alta.

OMAnuohoojan tunnistaa oheisesta tunnuksesta

  OMAnuohooja

 

Piirinuohousjärjestelmästä siirrytään sopimusperusteiseen nuohoukseen

Asiakas voi jatkossa valita itse haluamansa nuohouspalvelun tuottajan kotiinsa. Tähän asti käytössä ollut piirinuohousjärjestelmä on päättymässä ja nuohousala on siirtymässä sopimusperusteiseen malliin. Muutos tulee voimaan vuoden 2019 alusta, kun pelastuslakia uudistetaan. OMAnuohoojat toimivat lakimuutoksesta huolimatta alueilla vakiintuneiden toimintamallien mukaisesti. Käyttäessään OMAnuohoojan palveluja, asiakas voi varmistua siitä, että palveluntuottaja on kouluttanut itseään ja pitänyt huolta tietojen ja taitojen ylläpitämisestä kiinteistöjen palo- ja asumisturvallisuuteen liittyen.

 

Kuka huolehtii jatkossa kodin turvallisesta nuohouksesta?

OMAnuohooja pitää kiinteistösi palo- ja asumisturvallisuudesta huolta. Nuohoustarve ei ole poistumassa, vaan kiinteistön omistajalla säilyy vastuu huolehtia, että kiinteistön tulisijat ja hormit nuohotaan lakisääteisin määrävälein. Pelastusviranomaiselle jää valvontavastuu alueellaan, mutta siltä poistuu nuohouksen järjestämisvastuu. Nuohouspalveluihin liittyvät mahdolliset reklamaatioerimielisyydet osoitetaan jatkossa kuluttajaviranomaiselle.

Nuohous tulee hoitaa

  • vakituisesti asutuissa kiinteistöissä kerran vuodessa
  • vapaa-ajan asunnoissa kolmen vuoden välein

 

Liiton koulutettu OMAnuohooja varmistaa turvallisen ja ympäristöystävällisen nuohouksen

Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energiansäästö, ympäristönsuojelu ja ihmisten terveys. Tulisijoista ja savuhormeista aiheutuvia palovahinkoja on kyetty tehokkaasti ehkäisemään säännöllisesti hoidetulla nuohoustoiminnalla. Nuohousalan tehtävänä on jatkaa kehitystyötä hyvän paloturvallisuustason varmistamiseksi jatkossakin.

OMAnuohooja – Sinun palo- ja asumisturvallisuutesi parhaaksi.

Takaisin