Tutkinnot

Nuohousalan ammattitutkinnot

Nuohoojilla on kaksi tutkintoa: nuohoojan ammattitutkinto ja nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto, jotka perustuvat ammattitutkintolakiin. Molemmista tutkinnoista on laadittu omat perusteet, jotka opetushallitus on hyväksynyt.

Tutkinnossa ammattitaidon arviointi tapahtuu tutkinnon osittain järjestettävissä tutkintotilaisuuksissa. Tutkintotilaisuudet sisältävät kaikki ne järjestelyt, joilla tarvittava ammattitaito voidaan todeta. Arvioinnin kohteena ja perustavoitteena ovat toiminnalliset tehtävät eli työtoiminta, jota voidaan tarvittaessa täydentää suullisella tai kirjallisella kuulustelulla.

Nuohoojan ammattitutkinnon perusteetYrkesexamen för sotare (på svenska)

Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinnon perusteetSpecialyrkesexamen för sotarmästare (på svenska)

 

Tutkintojen järjestäminen


Tutkinnon järjestäjiä:

Tampereen seudun ammattiopsto
Kivimiehenkatu 6,
37100 Nokia