Talotekniikan ammattitutkinto, nuohouksen osaamisala (Nuohooja AT)

Nuohoojan ammattitutkintoon valmistava koulutus koostuu neljästä tutkinnon osasta:

Pakolliset:

1. Tulisijojen ja savuhormien nuohous 50 osp

2. Kiineistöjen asumis- ja paloturvallisuuden tarkkailu 50 osp.

Valinnaiset:

3. Talotekniikan tutkinnon osa tai osia talotekniikan ammattitutkinnon toiselta osaamisalalta 25-50 osp

4. Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 25-50 osp

Tietopuolinen opetus pakollisiin tutkinnon osiin koostuu neljästä jaksosta. Kurssijakso kestää viisi päivää. Koulutukseen otetaan mukaan uusia oppilaita myös nonstop- periaatteella, jolloin mukaan pääsee joustavasti uuden koulutuskokonaisuuden alkaessa.

Jaksoilla opetetaan ammatin vaatimat perustiedot ja -taidot. Jaksot on suunniteltu myös antamaan perustiedot ammattitutkintoon valmistautumiseen.

Jaksojen ohjelmat on laadittu siten, että kullakin jaksolla opetettavat aiheet ja tiedot perustuvat aiemmilla jaksoilla käsiteltyihin aiheisiin. Oppilaiden tulee suorittaa jaksot suunnitellussa järjestyksessä.

Jaksoista kaksi ensimmäistä keskittyvät ns. mustan nuohouksen taustalla oleviin tietoihin ja säännöksiin sekä lämmityskattiloiden rakenteisiin, toimintaan, puhdistukseen, savuanalyysiin ja taloudelliseen energian käyttöön. Jaksoilla opiskellaan työsuoritusta ja tulisijojen rakenneoppia myös käytännön harjoituksin.

Kolmas jakso (A ja B) keskittyy kiinteistöjen turvallisuuteen.

Tarjoamme myös tutkinnon valinnaisiin osiin koulutusta. Ilmastointitekniikkaan ja ilmanvaihtojärjestelmien puhdistukseen tutustutaan neljännellä ja viidennellä jaksolla. Kuudennella jaksolla perehdytään käytännössä ilmanvaihdon puhdistustyöhön.

Seitsemännen ja kahdeksannen jakson aiheena ovat ammatinharjoittaminen ja yrityksen hoito.

Jaksoille otetaan korkeintaan kaksikymmentä oppilasta. Nuohoojan 1. koulutusjaksolle osallistumiselle annetaan etusija jo ammatissa toimiville nuohoojille, mikäli ilmoittautuneita on yli kaksikymmentä.

Jaksot ovat maksullisia.

Lue lisää opetussuunnitelmasta.