Nuohoojan ammattitutkinto

Nuohoojan ammattitutkintoon valmistava koulutus koostuu kahdeksasta peruskoulutusjaksosta. Kurssijakso kestää viisi päivää, eli yhteensä 8 jaksoa x 5 = 40 päivää (noin 300 tuntia). Koulutukseen otetaan mukaan uusia oppilaita myös nonstop- periaatteella, jolloin mukaan pääsee joustavasti uuden koulutuskokonaisuuden alkaessa.

Jaksoilla opetetaan ammatin vaatimat perustiedot ja -taidot. Jaksot on suunniteltu myös antamaan perustiedot ammattitutkintoon valmistautumiseen.

Jaksojen ohjelmat on laadittu siten, että kullakin jaksolla opetettavat aiheet ja tiedot perustuvat aiemmilla jaksoilla käsiteltyihin aiheisiin. Oppilaiden tulee suorittaa jaksot suunnitellussa järjestyksessä.

Jaksoista kaksi ensimmäistä keskittyvät ns. mustan nuohouksen taustalla oleviin tietoihin ja säännöksiin sekä lämmityskattiloiden rakenteisiin, toimintaan, puhdistukseen, savuanalyysiin ja taloudelliseen energian käyttöön. Jaksoilla opiskellaan työsuoritusta ja tulisijojen rakenneoppia myös käytännön harjoituksin.

Kolmas jakso keskittyy kiinteistöjen turvallisuuteen.

Ilmastointitekniikkaan ja ilmanvaihtojärjestelmien puhdistukseen tutustutaan neljännellä ja viidennellä jaksolla. Kuudennella jaksolla perehdytään käytännössä ilmanvaihdon puhdistustyöhön.

Seitsemännen ja kahdeksannen jakson aiheena ovat ammatinharjoittaminen ja yrityksen hoito.

Jaksoille otetaan korkeintaan kaksikymmentä oppilasta. Nuohoojan 1. koulutusjaksolle osallistumiselle annetaan etusija jo ammatissa toimiville nuohoojille, mikäli ilmoittautuneita on yli kaksikymmentä.

Jaksot ovat maksullisia.

Koulutussuunnitelma nuohoojan ammattitutkintoon valmistavasta koulutuksesta.

Klikkaa esitettä ja lue lisää

EsiteAT_kansi001