Euroopan Nuohoojamestarien liiton tekniset päivät, 23.-27.8.2017, Laukaa

ESCHFOE Technical Meeting 2017

 

Suomi.jpg

Metallisavupiippujen paloturvallisuus todellisessa käytössä, Perttu Leppänen, DI, tohtorikoulutettava, Tampereen teknillinen yliopisto

Puupolttoaineiden laatuvaatimukset ja vaikutukset päästöihin, Eija Alakangas, johtava tutkija, VTT

Kiinteän polttoaineen laatukriteerit ja niiden merkitys puunpolton päästöille, Eija Alakangas, johtava tutkija, VTT

Ammattikeitiöiden paloturvallisuus, Jyrki Hämäläinen, tuotekehityspäällikkö, Jeven Oy

Ammattikeittiöiden paloturvallisuudessa suunnittelu ja ilmavirtojen oikea mitoittaminen avainasemassa, Jyrki Hämäläinen, tuotekehityspäällikkö, Jeven Oy

Puun polton pienhiukkaspäästöt ja päästöjen vähentäminen, Jarkko Tissari, dosentti, Itä-Suomen yliopisto

Hybridilämmitys, Onni Ovaskainen, tuoteasiantuntija, Tulikivi Oyj

Varaava tulisija osana kodin lämmitysratkaisua, Onni Ovaskainen, tuoteasiantuntija, Tulikivi Oyj

 

Ruotsi.jpg

Brandsäkerheten hos metallskorstenar i verkligheten, Perttu Leppänen, civilingenjör, doktorand, Tammerfors tekniska universitet

Kvalitetskriterier för fast bränsle och betydelsen av dessa för utsläpp från vedeldning, chefsforskar, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab

Brandsäkerhet i proffskök, produktutvecklingschef, Jeven Ab

Utsläpp av små partiklar från vedeldning och utsläppsreducering, Jarkko Tissari, fil.dr., docent, 

Östra Finlands universitet, Fakulteten för biologi och miljövetenskap

Värmelagrande eldstäder som en del av uppvärmningslösningar, teknisk specialist, Tulikivi Abp

 

Englanti.jpg

ESCHFOE-Normung, Mr. Michael Verderber, Vice-President, European Federation of Chimney-Sweeps

CEN-work of ESCHFOE, Mr. Michael Verderber, Vice-President, European Federation of Chimney-Sweeps

Airtightness tests of buildings, Mr. Patrick Stork, Wöhler Technik GmbH

Fire safety of fireplaces and chimneys, Mr. Perttu Leppänen, M.Sc, Technical University of Tampere

Fire Safety of Metal Chimneys in Actual Use , pdf text file

Wood fuel quality requirement and impact on emissions, Mrs. Eija Alakangas, Principal Scientist, VTT

Quality criteria of solid fuel and their significance on emissions from wood burning, pdf text file

Fire safety of professional kitchens 2017, Mr. Jyrki Hämäläinen, Product Development Manager, Jeven Oy

Fire safety of professional kitchens 2017, pdf text file

Fine Particles from Residential Wood, Dr. Jarkko Tissari,  UEF // University of Eastern Finland

Fine particle emissions from burning wood and reduction of emissions, pdf text file

Hybrid heating, wood heaters, Mr. Onni Ovaskainen, Technical Expert, Tulikivi Oyj

A heat retaining fireplace as part of a home’s heating solution , pdf text file