Tulisijojen ja savuhormien nuohous

Nuohous perustuu Suomessa pelastuslakiin ja – asetukseen. Pelastuslain (13§) mukaan rakennuksen omistajan tai haltijan yleisten tilojen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan sekä ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huolletaan ja puhdistetaan määrävälein. Lisäksi tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Nuohooja tarkastaa tavanomaisen käyntinsä yhteydessä silmämääräisesti tulisijojen ja savuhormien kunnon ja pyydettäessä suorittaa erilaisten mittalaitteiden avulla tulisijojen ja savuhormien tarkastuksen. Lisäksi nuohooja käy lävitse rakennuksen yleiseen paloturvallisuuteen liittyvät asiat. Kaikissa paloturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä nuohoojan, paikallisen pelastusviranomaisen tai rakennusvalvonnan puoleen.