Savuhormien tiiviyskokeet ja videokuvaukset

Savuhormin tiiviyskokeella selvitetään savuhormin vuotoilmamäärä. Tiiviyskokeessa tutkittavan savuhormin toinen pää tulpataan tiiviisti sulkupalloja tai vaahtomuovikappaleita apuna käyttäen. Tämän jälkeen hormin toiseen päähän asennetaan puhallinyksikkö, jonka avulla hormiin tehdään tiiviyskoe. Tiiviyskoe tehdään yleensä lämmittämättömään hormiin.

Savuhormin videokuvauksella saadaan selvitettyä hormin kunto hormin koko pituudelta. Kuvauksella saadaan selvitettyä hormissa esiintyvät mahdolliset haaraumat, sivusiirtymät, mutkat, vanhat peltien paikat ja paikkaukset sekä poikkipinta-alan muutokset.