Lämmityskattiloiden hyötysuhdemittaukset

Lämmityskattiloiden hyötysuhdemittauksilla saadaan tietoa oman lämmityskattilan toiminnasta ja hyötysuhteesta sekä millä toimenpiteillä sitä parannetaan.

Hyötysuhde kuvaa, mikä osuus käytetyn polttoaineen lämpösisällöstä saadaan talteen ja hyötykäyttöön. Nykyaikaisessa kattilateknologiassa on varmistettu kaasujen palaminen ja mahdollistettu polttotilan ilmansaannin säätö, mikä parantaa hyötysuhdetta. Lisäksi lämmityskattilajärjestelmään kytketty lämminvesivaraaja parantaa hyötysuhdetta.